Cursusvoorwaarden

Wil je je aanmelden voor een ballet- of dansles?
Vul dan het inschrijf formulier op de site in.
U krijgt dan per post een uitnodiging voor een gratis proefles. Voor Volwassenen is de Proefles € 10.
Na de proefles schrijft u zich definitief in met de Bon die u krijgt toegestuurd of bij de docent krijgt.
Dan ben je lid van balletschool Balance tot wederopzegging.
W.ilt u niet doorgaan na de proefles, stuur dan een bericht per mail met de reden. Als je na de proefles doorgaat is de proefles de eerste les van je nieuwe cursus.
Als er een wachtlijst is, krijgt u per mail of telefonisch bericht. Ook als er weer plaats is.

Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet(en) gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Balletschool, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de balletschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: Online met Zoom of You Tube, deels online/deels fysiek binnen en/of buiten, of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life). (Aanpassing juli 2020)

Er zijn 35 lesweken gedurende 10 maanden.
Het lesgeld of een termijn daarvan, moet door u overgemaakt worden op NL23INGB0003342226 tnv. Balletschool Balance te Amsterdam. U kunt per seizoen (voor 1 oktober), of in 3 termijnen betalen.

Betaling in termijnen is als volgt

1e termijn: voor 1 oktober (lesperiode sept-dec.)
2e termijn: voor 1 februari (lesperiode jan-maart)
3e termijn: voor 1 mei (lesperiode april-juni)
Bij te late betaling wordt € 5,- in rekening gebracht.

Opzegging

Na inschrijving ben je leerling van balletschool Balance tot wederopzegging.

Opzeggen tijdens het dansseizoen kan alleen schriftelijk of per mail, uiterlijk 1 week voor het begin van de eerstvolgende periode.

Restitutie lesgeld: U bent verplicht de lopende termijn (3 of 4 mnd.) te betalen.

Bij tussentijdse opzegging worden de resterende termijnen teruggestort, als er voor een heel seizoen betaald is.

Opzeggen voor het nieuwe seizoen: voor 1 juni.